f60

FACILITACE A SUPERVIZE

Mějte efektivní diskuze s jasnými výsledky.

Neefektivní porady, zahlcenost úkoly, točení se v kruhu bez výsledků, konflikty a problémy v týmu.

Pomůžu vám tomu předcházet a vést vaše porady či setkání efektivním způsobem a s jasnými výstupy.

Jako facilitátorka nabízím nadhled a přináším strukturu do důležitých rozhovorů a setkání, vytvářím prostor pro čistou komunikaci, pojmenování problémů a pro efektivní hledání řešení.

Jako supervizorka podporuji pracovní týmy v jejich sebereflexi, rozvoji a hladkém fungování.

FACILITACE

Facilitace znamená “usnadnění, zjednodušení”. Lze ji využít pro jakékoliv diskuze, kdy skupina nebo tým chce dojít ke shodě, řešení a kdy je důležité, aby účastníci měli prostor pro vyjádření a zároveň byla diskuze efektivní a měla jasné výstupy.

V roli facilitátorky přicházím jako externí specialistka na usnadnění komunikace a vedení diskuze. Rozhovor strukturuji, držím prostor jednotlivým účastníkům, tak, aby se mohl každý aktivně zapojit a být slyšen, shrnuji, posouvám a podporuji efektivitu. Funguji jako objektivní průvodce, nepřináším své názory, ale rozhovor usměrňuji a posouvám k výsledkům. Zodpovídám především za proces a jeho efektivitu.

Kdy může být užitečné pozvat mě jako facilitátorku:

 • Chcete, aby vaše setkání, schůzky či jednání probíhala efektivněji a plynuleji
 • Chcete aktivizovat a zvýšit míru zapojení jednotlivých účastníků
 • Čeká vás důležitá strategická diskuze a rozhodování a potřebujete se soustředit na obsah
 • Hledáte nová a kreativní řešení
 • V týmu vznikají komunikační problémy, řešíte konflikty

SUPERVIZE

Supervize je nástroj pro rozvoj v pracovním kontextu. Nejčastěji ji využívají týmy a jednotlivci v pomáhajících profesích (sociální práce, neziskový sektor), ale může být užitečným nástrojem i ve firemních týmech v jakýchkoliv oborech pracujících s lidmi.

Je příležitostí se k zastavení, rozhlédnutí a pojmenování toho, co tým řeší, ale nemá čas se tomu věnovat. Je prevencí nezdravých vztahů a problémů v týmu, přináší otevřenost a čistotu v komunikaci, nabízí prostor pro reflexi práce s klienty.

Jako supervizorka pomáhám týmu nebo individuálně jeho členům v reflexi nad vlastní prací, pojmenování problematických oblastí a hledání nových řešení. Jsem člověkem, který vstupuje do týmu jako nezávislý facilitátor, pomáhá udržet linku rozhovoru a vytváří prostor pro vyjádření názorů všech. Můžu být užitečnou pomocnicí v momentě, kdy se vaše diskuze stáčí k hádkám a nezvládáte ukočírovat vaše rozhovory směrem k řešením.

K čemu může být supervize užitečná:

 • Zvýšení kvality a efektivity práce
 • Reflexe vlastní práce, nastavování osobních cílů
 • Řešení problémů, zlepšení vztahů v týmu
 • Prevence vyhoření, přepracování
 • Konzultace práce s klienty
 • Rozvoj týmu, zvědomování silných stránek, úspěchů, oceňování se
S Katkou pracujeme na projektu, který má za cíl učit středoškoláky komunikaci v konfliktních situacích. Kdyby už nebyla klíčová lektorka, pak bych chtěl, ať projekt řídí nebo alespoň moderuje pracovní porady – dokáže jasně rozlišit co nás posune, strukturovat diskuzi, přináší rytmus, energii a zaměření na výsledky.
Ondráš Přibyla

lektor, mediátor a konzultant

Děkuji Katce za zajištění supervize pro dobrovolníky TyfloCentra Brno, osvědčila se jako schopná facilitátorka, dokázala koordinovat prostor pro vyjádření se jednotlivých dobrovolníků a jejich potřeb. Oceňuji její profesionální přístup. Pozitivně motivovala účastníky, aby si uvědomili, co jim v životě dělá radost a jakou roli v tom hraje dobrovolnictví. Účastníci byli s průběhem supervize spokojení.
Marta Ordeltová

koordinátorka dobrovolníků, TyfloCentrum Brno