f60

KOUČOVÁNÍ

Začněte svou cestu za životem, který chcete mít.

Máte pocit, že jste někde jinde, než chcete být?

Chcete se posunout, udělat krok do neznáma a sbíráte na to odvahu?

Máte sen a chcete ho proměnit v plán?

Začněte svou cestu za životem, jaký chcete mít.

Ráda Vás podpořím a doprovodím.

CO JE KOUČOVÁNÍ

Koučování je nástrojem pro změnu a růst. Pomáhá řešit výzvy spojené s pracovním i osobním životem, vytváří prostor pro uvědomění si, co chceme a pro hledání cest k dosažení cílů. V rámci koučování máte možnost podívat se na vaše téma z nových úhlů, pojmenovat věci konkrétními jmény a s podporou kouče začít věci měnit. Je pro ty, kteří chtějí s něčím pohnout, rozvíjet se, a hledají k tomu podporu a průvodce. 

KDY MŮŽE BÝT KOUČOVÁNÍ UŽITEČNÉ

– Už jste leccos vyzkoušeli, ale nedaří se vám pohnout z místa a dosáhnout toho, co  chcete – Máte potřebu něco měnit, s věcmi hýbat a máte chuť na tom aktivně pracovat – Rozhovory s kamarády a jejich rady a názory vás neposouvají tam, kam chcete – Máte pocit, že si sami nejste schopní vyhradit čas na vlastní rozvoj – Něco chcete, ale zdá se to příliš velké a neuchopitelné a vy nevíte odkud začít

JAK KOUČOVÁNÍ PROBÍHÁ

Koučování probíhá formou pravidelných 60-ti minutových setkání. Na četnosti setkání se domluvíme podle vašich potřeb a tématu, se kterým přicházíte. Věřím, že pro úspěšnou spolupráci je potřeba, abychom si vzájemně seděli. První setkání je poznávací a seznamovací, zmapujeme vaše téma a dohodneme se, jestli spolu chceme spolupracovat. Obsah našich setkání je soukromý a to, o čem mluvíme, zůstává jen mezi námi.

MŮJ PŘÍSTUP

Vytvářím bezpečný prostor, ve kterém si můžete najít svá řešení. Koučování se mnou je setkávání s někým, kdo věří, že vy sami nejlépe víte, co potřebujete a je odhodlaný vás na vaší cestě podpořit. Je rozhovorem s důvěrou, že není potřeba radit a říkat, co máte dělat, ale že mnohem lépe funguje se ptát a pomáhat hledat vlastní odpovědi. Vycházím ze systemických přístupů, především Přístupu zaměřeného na řešení (Solution Focused Approach) a Zákázkového přístupu. Souzním se základními principy, které formuloval psycholog a terapeut Steve de Shazer a které jsou pro mě základními vodítky k tomu, aby koučování bylo užitečné: 1. Nespravuj, co není rozbité. 2. Dělej víc toho, co funguje. 3. Když to nefunguje, dělej něco jiného.

S Katkou jsem se opakovaně setkala jak kvůli profesním, tak i osobním dilematům. Setkání bylo vždy příjemné a přátelské ale s tím rozdílem, že vám Katka neříká to, co chcete slyšet, ale otázkami vás nasměruje nad hlubší úvahu o problému. Pokud jste ve svém životě na bodu mrazu a chcete podniknout kroky ke změně, nebojte se Katku oslovit.
Markéta Venyšová

event manažerka, Otevřená zahrada